Baza firm

Ogłoszenia

Auto salon

Kino

Konkursy
Piątek, 19 lipca 2024 r.  Imieniny: Marcina, Wincentego

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca

02.07.2024
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca

Od 1 lipca 2024 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Na podstawie art. 6m ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 399) Prezydent Miasta Żory zawiadamia, że Uchwałą Nr 29/III/24 Rady Miasta Żory z dnia 14 czerwca 2024r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz.U. Województwa Śląskiego z dnia 14 czerwca 2024r., poz. 4331) zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Od 1 lipca 2024r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy złożyli deklarację na ww. ulgę/zadeklarowali posiadanie kompostownika wynosi 3,00 zł od obowiązującej stawki opłaty od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 60,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, stawka opłaty wynosi:  -- pojemnik 110/120l – 27,00 zł
- pojemnik 240l – 54,00 zł
- pojemnik 1100l – 270,00 zł
- worek 80l – 18,00 zł
- worek 100l – 22,00 zł

Wyjaśnienie potrzeb i celów podjętej uchwały:

Bilans sytemu (prognoza na rok 2024):

Dochody:           

16.740.000,00 zł (55800 osób)

393.600,00 zł (410 nieruchomości mieszanych)

5.265.971,39 zł (nadwyżka z 2023r.)

- 68.754,00 zł (ulga za kompostowanie)

22.330.817,39 zł (razem)

Wydatki:             

778.707,00 zł (wynagrodzenia)

245.600,00 zł (bieżące – leki, pojemniki, edukacja, ryczałt itp.)

17.853.595,20 zł (10 faktur u źródła i PSZOK)

4.932.465,69 zł (zaległości i płatności z 2023r.)

23.810.367,89 zł (razem)

Bilans:                 

-1.479.550,50 zł

Przedstawiona prognoza finansowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi wskazuje, iż rok 2024r. został by zakończony ujemną kwotą na poziomie 1.479.550,50 zł.

Zakładając, że system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach powinien być tak zbilansowany, aby być w pełni samofinansujący się, celem pokrycia niedoboru środków zaszła konieczność podwyższenia stawki opłaty w roku 2024r. od miesiąca lipca.

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Gminy Miejskiej Żory, ilość odpadów wytwarzanych w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi, koszty funkcjonowania ww. sytemu oraz specyfikę nieruchomości mieszanych postanowiono o podwyższeniu istniejącej opłaty o 5,00 zł na miesiąc od osoby, co w okresie 6 miesięcy roku 2024 umożliwi wypracowanie nieznacznej nadwyżki bilansowej, a w roku 2025r. przeznaczenie jej na pokrycie kosztów systemu.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Dystrybucja zawiadomień zaplanowana jest na lipiec – wrzesień 2024 r.

Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

W sytuacji, gdy na nieruchomości zmienią się dane mające wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób, ilość i pojemność pojemników na odpady komunalne- nieruchomości mieszane) właściciel nieruchomości winien złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualny nr rachunku bankowego przypisany każdemu właścicielowi nieruchomości w następujących terminach:
za I kwartał - do 10 marca danego roku
za II kwartał - do 10 czerwca danego roku
za III kwartał - do 10 września danego roku
za IV kwartał - do 10 grudnia danego roku

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty. W tych przypadkach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeśli na terenie nieruchomości:

- jest wyodrębniony lokal, biuro, warsztat w którym prowadzona jest działalność gospodarcza,

- przyjmowani są klienci,

- zatrudnieni są pracownicy lub wynajmowane jest pomieszczenie dla innej osoby,

to nieruchomość na gruncie spełnia rolę zakładu pracy. Musi być więc odpowiednia umowa bądź deklaracja na odbiór odpadów komunalnych (na 5 frakcji odpadów).

Jeśli nie jesteś pewien czy masz właściwą umowę lub deklarację skontaktuj się z Wydziałem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Żory pod numerem telefonu 32 43 48 140/141.

Jeśli nie jesteś pewien jakie masz saldo konta lub ile masz płacić skontaktuj się z Wydziałem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Żory pod numerem telefonu 32 43 48 156.

Źródło: UM ŻoryAby dodać komentarz musisz się zalogować!

Nie masz konta? - zarejestruj się


NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE

sonda

wszystkie

Za co doceniasz Żory?

newsletter

Chcesz być na bieżąco zapisz się!

Twój adres e-mail:

© 2006-2024 Fundacja Sztuka, Gazeta Żorska  |  e-mail: gazeta@gazetazorska.pl, portal@gazetazorska.pl           do góry ^
Industry Web Zarządzaj plikami "cookies"