Baza firm

Ogłoszenia

Auto salon

Kino

Konkursy
Wtorek, 31 stycznia 2023 r.  Imieniny: Jana, Ludwiki

Miasto skontroluje kompostowniki

27.11.2022
Miasto skontroluje kompostowniki

Pracownicy Urzędu Miasta Żory będą prowadzili kontrole właścicieli nieruchomości kompostujących odpady ulegające biodegradacji w kompostowniku przydomowym, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi informuje, że na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni pracownicy będą przeprowadzali kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta w Żorach.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Każdy pracownik prowadzący kontrolę będzie posiadał aktualną legitymację pracownika Urzędu  oraz upoważnienie, które na prośbę właściciela nieruchomości, będzie zobowiązany okazać.

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym zostanie wydana decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej, niż po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymagać będzie złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Źródło: UM ŻoryAby dodać komentarz musisz się zalogować!

Nie masz konta? - zarejestruj się


NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE

sonda

wszystkie

Za co doceniasz Żory?

newsletter

Chcesz być na bieżąco zapisz się!

Twój adres e-mail:

© 2006-2023 Fundacja Sztuka, Gazeta Żorska  |  e-mail: gazeta@gazetazorska.pl, portal@gazetazorska.pl           do góry ^
Industry Web Zarządzaj plikami "cookies"