Baza firm

Ogłoszenia

Auto salon

Kino

Konkursy
Czwartek, 30 listopada 2023 r.  Imieniny: Andrzeja, Konstantyna

Pstryknij fotkę, pojedź do Brukseli!

21.09.2010

Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza organizuje konkurs fotograficzny ŚLĄSK PERŁĄ EUROPY – ARCHITEKTURA ZWIERCIADŁEM REGIONU. Na zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda - wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, połączony z wizytą w najciekawszych zakątkach Belgii.

Spośród nadesłanych fotografii jury wybierze również  laureatów II i III miejsca, dla których przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.


Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Jego ideą jest uchwycenie za pomocą obiektywu fotograficznego walorów architektonicznych naszego regionu. Inicjatywie przyświeca hasło: „Fakt, że potrafisz dostrzec to, co piękne, świadczy najlepiej o tym, że piękno tkwi także w tobie.”


Konkurs będzie trwać do 31 października 2010 r. Prace należy przesyłać na adres Biura Poselskiego Posła do PE Bogdana Marcinkiewicza, 44 – 200 Rybnik, Rynek 1, z dopiskiem Konkurs fotograficzny. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej: www.bogdanmarcinkiewicz.info.

 

REGULAMIN KONKURSU:


1. Organizator


Organizatorem konkursu fotograficznego jest Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza, ul. Rynek 1, 44 – 200 Rybnik.


2. Cel konkursu


Konkursu ma na celu ukazanie pięknych, ciekawych i często niedostrzeganych miejsc na Śląsku poprzez obiektyw fotograficzny. W ten sposób organizator pragnie zainteresować młodzież środowiskiem, w którym dorasta i którego stanowi integralną część.


3. Zadanie konkursowe


Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia w dowolnej technice fotograficznej zgodnej z tematyką konkursu.


4. Kryteria udziału


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkujących teren województwa śląskiego. W konkursie mogą wystartować osoby, które ukończyły 14 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć oświadczenie opiekuna o zgodzie na udział dziecka w konkursie. Udział w konkursie i podanie związanych z uczestnictwem danych jest całkowicie dobrowolne. Organizator gwarantuje wykorzystanie pozyskanych danych osobowych jedynie w celach związanych z prowadzonym konkursem, bez możliwości przekazywania lub wglądu osób trzecich.


5. Forma prac


Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną fotografię. Prawidłowo wykonana praca powinna zostać przesłana organizatorowi w postaci odbitki na papierze fotograficznym o wymiarach minimum 15cm x 21cm. Do zdjęcia należy dołączyć nagraną na płycie CDR jego wersję elektroniczną w formacie JPG, w rozdzielczości 300 dpi.


6. Termin i sposób dostarczenia


Zdjęcia będą przyjmowane do dnia 31 października 2010 roku (decyduje dana stempla pocztowego). Prace należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs fotograficzny na adres: Biuro Poselskie Poseł do PE Bogdan Marcinkiewicz, ul. Rynek 1, 44 – 200 Rybnik. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną umieszczone na stronie www.bogdanmarcinkiewicz.info do dnia 30 listopada 2010 roku.


7. Dane dotyczące uczestnika


Do zdjęcia należy przesłać formularz zgłoszeniowy który zawiera: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, e-mail, nazwę szkoły, klasę, tytuł pracy, część opisową oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie. Brak powyższych informacji uniemożliwia kontakt z autorem i jest jednoznaczne z dyskwalifikacją z konkursu.


8. Kryteria oceny nadesłanych prac


Prace będą ocenianie w 2 kategoriach wiekowych:
a. Uczniowie szkół gimnazjalnych
b. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Jury oceniając fotografie będzie brało pod uwagę: interesujące spojrzenie autora na tematykę konkursu, pomysłowość i oryginalność zdjęcia oraz walory techniczne i artystyczne pracy.


9. Nagrody


Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli połączony z wizytą w najciekawszych zakątkach Belgii. Wyjazd zostanie zorganizowany przez Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza. Jury przyzna również II i III nagrodę w konkursie, za które przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.


10. Prawa autorskie


Autor nadesłanej na konkurs pracy oświadcza, że jest jej autorem i że praca nie jest obciążona prawami przysługującymi osobom trzecim. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji na bezterminową prezentację fotografii na stronie internetowej www.bogdanmarcinkiewicz.info , a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia także na nieodpłatną publikację w materiałach promocyjnych i marketingowych, wydawnictwach i stronie internetowej Organizatora. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karno - prawną oraz finansową za popełniony czyn zabroniony i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.


11. Ochrona danych osobowych


Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)  info: Biuro Poselskie (ok)

 Aby dodać komentarz musisz się zalogować!

Nie masz konta? - zarejestruj się


© 2006-2023 Fundacja Sztuka, Gazeta Żorska  |  e-mail: gazeta@gazetazorska.pl, portal@gazetazorska.pl           do góry ^
Industry Web Zarządzaj plikami "cookies"