Baza firm

Ogłoszenia

Auto salon

Kino

Konkursy
Czwartek, 07 grudnia 2023 r.  Imieniny: Ambrożego, Marcina

Konkurs fotograficzny. Wiosna w SM Nowa

19.04.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza wiosenny konkurs fotograficzny. Chociaż oczekujemy zgłoszeń zdjęć dotyczących naszych zasobów, to jesteśmy otwarci na różnorodne pomysły na fotografie, np. zdjęcia z dronów, zdjęcia detali, wnętrz czy portrety kontekstowe. Oto regulamin konkursu:

Zdjęcie: Marek Jan Karaś, Festiwal Fotografii Plener 2011

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „WIOSNA W SM NOWA”

organizowanego przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikami konkursu mogą być członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Każdy uczestnik może złożyć w konkursie do 3 zdjęć.

Zdjęcia należy dostarczyć w formacie JPEG lub PNG. Minimalna rozdzielczość zdjęć to 3000 x 4000 pikseli.

Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

Przy składaniu lub przesyłaniu prac należy podpisać i dołączyć formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do

niniejszego Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii konkursowych na stronie internetowej, wystawie pokonkursowej lub w inny dowolnie wybrany sposób.

ZADANIE KONKURSOWE

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju. Temat zdjęć nie jest inaczej ograniczony, dopuszczalne są plenerowe zdjęcia zasobów, zdjęcia wnętrz (części wspólnych budynków), zdjęcia robione z powietrza, jak i zdjęcia spółdzielczych terenów zielonych i dróg, parkingów, placów zabaw, terenów rekreacyjnych.

TERMIN I FORMA DOSTARCZENIA PRAC

Prace należy dostarczyć do 30 czerwca 2023 roku do biura Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wielkopolska 5A w wersji elektronicznej (dostarczyć nośnik lub przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@smnowa.pl). Formularz zgłoszeniowy może zostać dostarczony w formie skanu / jego zdjęcia.

OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Przyznane zostaną nagrody rzeczowe (łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000,00 zł) za co najmniej miejsca I – III oraz – gdyby w gronie laureatów nie było członków Spółdzielni – nagroda dla najlepszej pracy w wykonaniu członka Spółdzielni.

W kwestiach nieopisanych powyżej rozstrzyga organizator konkursu.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu fotograficznego „Zima 2022” organizowanego przez Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju

Dane zgłoszenia/uczestnika:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………

Numer telefonu: ……………………………………………… Adres email:

…………………………………………………….................. Czy jestem członkiem SM „NOWA”? Tak Nie

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu fotograficznego „WIOSNA W SM NOWA” organizowanego przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju i akceptuję jego treść.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju 44-335, ul. Wielkopolska 5a moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia konkursu w zakresie niezbędnym do prawidłowego jego przeprowadzenia, wyłonienia Laureatów, przyznania nagród oraz w celach promocji i informacji o Konkursie.

Oświadczam, iż przenoszę na Spółdzielnię Mieszkaniową „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju prawa autorskie

majątkowe do każdego zgłoszonego przeze mnie zdjęcia.

……………………………………………..

Data i podpis uczestnika konkursu

Info. SM NowaAby dodać komentarz musisz się zalogować!

Nie masz konta? - zarejestruj się


NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE

sonda

wszystkie

Za co doceniasz Żory?

newsletter

Chcesz być na bieżąco zapisz się!

Twój adres e-mail:

© 2006-2023 Fundacja Sztuka, Gazeta Żorska  |  e-mail: gazeta@gazetazorska.pl, portal@gazetazorska.pl           do góry ^
Industry Web Zarządzaj plikami "cookies"