Baza firm

Ogłoszenia

Wczasy

Auto giełda

Auto salon

Kino

Konkursy
Czwartek, 24 września 2020 r.  Imieniny: Gerarda, Teodora

Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

15.09.2020
Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Mieszkańcy Żor zgłosili 19 projektów, które chcieliby w przyszłym roku zrealizować w naszym mieście w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2021! Prezentujemy wyniki ich oceny, przeprowadzonej przez Zespół Weryfikujący, powołany przez Waldemara Sochę, Prezydenta Miasta Żory.

Wyniki opublikowano: 15.09.2020 r. godz. 13:00

W Żorskim Budżecie Obywatelskim 2021 mieszkańcy miasta mogli zgłaszać tylko projekty ogólnomiejskie, a budżet na ich realizacji wynosi 2 050 000 zł. Wszystkie projekty zgłoszone przez żorzan trafiły do członków Zespołu Weryfikującego, który poddał je 3-etapowej ocenie. Polegała ona na sprawdzeniu, czy przy składaniu wniosku spełnione zostały warunki formalne, czy proponowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz planami, programami i strategiami, które przyjęło i realizuje Miasto, a ostatnim etapem jest weryfikacja, czy propozycje mieszkańców są wykonalne technicznie. Szczegółowe wytyczne określa uchwała Rady Miasta Żory, z którą można zapoznać się poniżej.

Na etapie weryfikacja prowadzono rozmowy z częścią wnioskodawców, by wysłuchać ich wyjaśnień, czy sprecyzować kwestie związane z projektami. Połączono także w jeden projekt dwie propozycje, dotyczące renowacji Parku Staromiejskiego, złożone przez mieszkanki Żor. W związku z tym ostatecznie przedstawiamy 18 projektów. Poniżej prezentujemy wyniki oceny projektów. Z każdym projektem można zapoznać się klikając w jego nazwę.

W przypadku ocen negatywnych dodane zostało uzasadnienie takiej oceny. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Żory każdy mieszkaniec Żor uprawniony do głosowania, w tym każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji projektu w terminie 5 dni od daty opublikowania tych wyników - do 21 września włącznie).

Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:
1) pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
2) pisemnej w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
3) elektronicznej na adres e-mail: bpks@um.zory.pl,
4) w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Odwołanie musi zawierać: nazwę projektu, którego dotyczy oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu. Odwołania rozpatruje Prezydent Miasta Żory w terminie 10 dni od daty wpływu odwołania do siedziby Urzędu Miasta Żory

Głosowanie w Żorskim Budżecie Obywatelskim 2021 zaplanowano na przełom września i października. O dokładnym terminie i sposobie głosowania będziemy informowali na stronie www.zory.pl.

Wyniki oceny projektów zgłoszonych do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

ZOBACZ TUTAJ

Źródło: UMAby dodać komentarz musisz się zalogować!

Nie masz konta? - zarejestruj się


© 2006-2020 Fundacja Sztuka, Gazeta Żorska  |  Żory 44-240, ul. Dworcowa 7  |  e-mail: gazeta@gazetazorska.pl, portal@gazetazorska.pl           do góry ^
Industry Web Zarządzaj plikami "cookies"