Baza firm

Ogłoszenia

Wczasy

Auto giełda

Auto salon

Kino

Konkursy
Czwartek, 20 lutego 2020 r.  Imieniny: Leona, Ludomira
Mobilna i stacjonarna myjnia parowa w Żorach

Sesja Rady Miasta, sierpień 2019

Sesja Rady Miasta, sierpień 2019

Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w czwartek, 29 sierpnia, w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Początek o 14:00.

Przypomnijmy, że sesje Rady Miasta można oglądać na żywo na  stronie www.zory.pl, w zakładce Sesje Rady Miasta Żory.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 i Nr IX/2019 z sesji Rady Miasta.
5. Roczne sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody Nadzoru Wodnego w Rybniku z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie powiatów administrowanych przez Nadzór Wodny w Rybniku.
6. Roczne sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody Nadzoru Wodnego w Pszczynie z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie powiatów administrowanych przez Nadzór Wodny w Pszczynie.
7. Rozpatrzenie spraw:
7.1. Poręczenia zobowiązań wynikających z zaciągnięcia pożyczki.
7.2. Poręczenia zobowiązań wynikających z zaciągnięcia pożyczki.
7.3. Zmian w budżecie miasta Żory na 2019 rok.
7.4. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2019 - 2031.
7.5. Zmiany Uchwały Nr 81/VII/11 Rady Miasta Żory z dnia 28 kwietnia 2011 r.
7.6. Zmiany Uchwały Nr 82/VII/11 Rady Miasta Żory z dnia 28 kwietnia 2011 r.
7.7. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działek o numerach 219/5 i 2151/57 zagospodarowanych jako staw „Piaskownia” z Klubem Ekologiczno - Wędkarskim „Piaskownia” w Żorach.
7.8. Zmiany uchwały Rady Miasta Żory nr 362/XXX/17 z 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku
7.9. Przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Żory”
7.10. Określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
7.11. Zmiany Uchwały Nr 515/XL/18 Rady Miasta Żory z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Żory.
7.12. Zmiany Uchwały Nr 528/XLI/18 Rady Miasta Żory z dnia 22 marca 2018r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Żory.
7.13. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
7.14. Zawarcia porozumień z miastami; Gliwice, Katowice, Częstochowa, Zielona Góra, Rybnik oraz powiatami: wodzisławskim, kluczborskim, olkuskim, oleskim i prudnickim w sprawie prowadzenia zadania miasta Żory jakim jest kształcenie uczniów klas wielo zawodowych Branżowej Szkoły I stopnia w Żorach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
7.15. Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 533/XLII/18 Rady Miasta Żory z dnia 19.04.2018r. w sprawie ustanowienia świadczenia rewalidacyjnego dla dzieci do 36 miesiąca życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz określenia zasad przyznawania i wysokości.
7.16. Wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żory położonego w budynku przy ul. Gwarków 22A w Żorach.
7.17. Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Żory na lata 2019 - 2023.
7.18. Nadania odcinkom dróg nazw: Agrestowa, Porzeczkowa, Zbigniewa Herberta, Ziemska, Wakacyjna, hm. Władysława Drobnego, Rodziny Zielonków, Słomkowa.
7.19. Rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany części uchwały Rady Miasta Żory Nr 125/VIII/19 w sprawie nadania odcinkom dróg nazw 13.06.2019r.
7.20. Wniosku Stowarzyszenia zwykłego „Grupa działamy” dotyczącego rozwiązania spółki Nowe Miasto Sp. z o. o.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
9. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne, wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Źródło: UMAby dodać komentarz musisz się zalogować!

Nie masz konta? - zarejestruj się


© 2006-2020 Fundacja Sztuka, Gazeta Żorska  |  Żory 44-240, ul. Dworcowa 7  |  tel: 536 885 451  |  e-mail: gazeta@gazetazorska.pl, portal@gazetazorska.pl           do góry ^
Industry Web Zarządzaj plikami "cookies"