Baza firm

Ogłoszenia

Wczasy

Auto giełda

Auto salon

Kino

Konkursy
Środa, 17 lipca 2019 r.  Imieniny: Bogdana, Jadwigi

Sesja Rady Miasta: marzec 2019

Sesja Rady Miasta: marzec 2019

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 28 marca w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Początek o godzinie 14:00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Ślubowanie Radnego.
5. Przyjęcie protokołu nr JV/2019 z sesji Rady Miasta.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.
7. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
8. Rozpatrzenie spraw:
8.1. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
8.2. Poręczenia zobowiązań wynikających z zaciągnięcia pożyczki.
8.3. Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o. w Żorach o wartości łącznej 25 860.000 zł.
8.4. Zmian w budżecie miasta Żory na 2019 rok.
8.5. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2019 - 2031.
8.6. Przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla miasta Żory na rok 2019.
8.7. Zmiany nazwy Zespołu Szkól Ogólnokształcących.
8.8. Zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 5.
8.9. Utworzenia Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach.
8.10. Określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2019r.
8.11. Zasad udzielenia dotacji docelowej z budżetu miasta Żory na inwestycje związane . z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i jej sposobu rozliczania.
8.12. Uchylenia uchwały Rady Miasta Żory Nr 501/XXXlX/18 z dnia 25.01.2018r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory” przyjętego uchwałą Nr 244/XIX/16 Rady Miasta Żory z dnia 2 czerwca 2016r„ dla terenu oznaczonego symbolem A6UC.
8.13. Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
8.14. Przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi na Uchwalę Nr 432/XXXV/17 Rady Miasta Żory z dnia 28 września 2017 r. i udzielenia odpowiedzi na skargę.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami
10. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne, wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Sesję Rady Miasta można oglądać na żywo na naszej stronie internetowej www.zory.pl, w zakładce Sesje Rady Miasta Żory.

 Aby dodać komentarz musisz się zalogować!

Nie masz konta? - zarejestruj się


© 2006-2019 Fundacja Sztuka, Gazeta Żorska  |  Żory 44-240, ul. Dworcowa 7  |  tel: 536 885 451  |  e-mail: gazeta@gazetazorska.pl, portal@gazetazorska.pl           do góry ^
Industry Web Zarządzaj plikami "cookies"