Baza firm

Ogłoszenia

Wczasy

Auto giełda

Auto salon

Kino

Konkursy
Niedziela, 22 lipca 2018 r.  Imieniny: Magdaleny, Marii

Rozpoczęły się przygotowania do świątecznego jarmarku na Rynku

25.09.2017

Zapraszamy do udziału w drugim jarmarku świątecznym na żorskim rynku, który potrwa od 1 do 22 grudnia. Do zaoferowania mamy 25 domków drewnianych z okablowaniem i energią elektryczną. Planowane są różnorodne atrakcje w trakcie trwania imprezy. Domki mają być otwarte od g. 10:00 do 18:00 od poniedziałku do czwartku, a od piątku do niedzieli od 10:00 do 20:00.Szczególnie mile widziane są stoiska gastronomiczne, miody, nalewki, wędliny, sery, rękodzieło, pierniki, grzane wino, ozdoby świąteczne itp. Nie wpuszczamy stoisk z balonami i świecącymi ozdobami. W przypadku powtarzających się zgłoszeń z tym samym asortymentem decyzję o przyjęciu podejmuje organizator. Poniżej podajemy wzór karty uczestnictwa.

Info. MOK

 

KARTA UCZESTNICTWA
JARMARK ŚWIĄTECZNY ŻORY  2017
1.12.2017 – 22.12.2017

Organizatorami Jarmarku Świątecznego jest Miasto Żory wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Żorach jako współorganizatorem.
Informacji dla zainteresowanych udzielają:
    Joanna Polok-Babilas (j.polok@mok.zory.pl)
    Elżbieta Koczar (e.koczar@mok.zory.pl)
    Tel. 32 43 42 436, 32 43 41 993
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: mok@mok.zory.pl lub pocztą na adres Miejski Ośrodek Kultury, ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27.10.2017 r.     
Przesłanie Karty Uczestnictwa nie jest wiążące z uczestnictwem w Jarmarku Świątecznym. Decyzję o kwalifikacji podejmuje organizator.

Wystawca (nazwa firmy, imię i nazwisko osoby reprezentującej Wystawcę):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres/dane firmy wystawcy:
…………………………………….……………………...
miejscowość: ………………………………………………..     
kod …………………………………………………………….
NIP………………………………………………………….  
REGON: ………………………………………
Tel…………………………………………..  
E-mail:   ……………………………………….
Strona internetowa. …………………………………………
Adres do korespondencji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktów z Organizatorem (imię i nazwisko, numer tel. adres e-mail)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegółowy opis asortymentu. Prosimy o załączenie zdjęcia z prezentacją stoiska oraz informację ewentualnych wcześniejszych udziałów Wystawcy w podobnych wydarzeniach (gdzie, kiedy).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Rezerwacja domku handlowego.
Rezerwacja drewnianego zamykanego  domku  3m x2m              szt. ……............
 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną  
Podać moc w kilowatach  …………………………………...................................….


Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i wielokrotne przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą 44-240 Żory ul. Dolne Przedmieście 1  lub upoważnioną przez nią instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016r. poz. 922) do celów związanych z realizacją niniejszego wydarzenia.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych w czasie imprezy, do celów promocyjnych  
i reklamowych

……………………..........                               ……………………………………        
……………………………                
  Data zgłoszenia                                         Podpis i pieczęć zgłaszającego
                                                                                               

 Aby dodać komentarz musisz się zalogować!

Nie masz konta? - zarejestruj się


NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE

sonda

wszystkie

Za co doceniasz Żory?

newsletter

Chcesz być na bieżąco zapisz się!

Twój adres e-mail:

© 2006-2018 Fundacja Sztuka, Gazeta Żorska  |  Żory 44-240, ul. Dworcowa 7  |  tel: 536 885 451  |  e-mail: gazeta@gazetazorska.pl, portal@gazetazorska.pl           do góry ^
Industry Web Zarządzaj plikami "cookies"