Baza firm

Ogłoszenia

Wczasy

Auto giełda

Auto salon

Kino

Konkursy
Środa, 11 grudnia 2019 r.  Imieniny: Damazego, Daniela
Mobilna i stacjonarna myjnia parowa w Żorach

Niepełnosprawni z WERWĄ! Powstała nowa spółdzielnia socjalna

Osoby niepełnosprawne z Żor mają WERWĘ! W naszym mieście powstała niedawno Żorska Spółdzielnia Socjalna „WERWA”, w której już na początku pracę znajdzie sześć osób niepełnosprawnych. Założycielami spółdzielni są Gmina Miejska Żory oraz Stowarzyszenie „Wspólna Pasja”.

Spółdzielnia Socjalna „WERWA” rozpocznie swoją działalność jeszcze w tym roku, proponując szeroki zakres usług. Będzie świadczyła usługi porządkowe oraz związane z zagospodarowaniem terenów zielonych i leśnych, usługi opiekuńcze skierowane do starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Żor w ramach pomocy społecznej, a także usługi transportowe w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych i starszych - w tym dowozu i odwozu uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior-WIGOR oraz dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Żor, jak i poza miastem. Spółdzielnia będzie zajmowała się także leasingiem pracowniczym osób niepełnosprawnych - pracowników spółdzielni - na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej ZPU „Wspólna Pasja” oraz żorskich firm i instytucji.

Na stworzenie miejsc pracy w Żorskiej Spółdzielni Socjalnej „WERWA” pozyskano środki zewnętrzne w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.3 Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe, którego Realizatorem jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Jednorazowa dotacja na stworzenie sześciu miejsc pracy wyniosła 120 000 zł, a dodatkowe wsparcie pomostowe podstawowe 10 200 zł.

info. UMAby dodać komentarz musisz się zalogować!

Nie masz konta? - zarejestruj się


© 2006-2019 Fundacja Sztuka, Gazeta Żorska  |  Żory 44-240, ul. Dworcowa 7  |  tel: 536 885 451  |  e-mail: gazeta@gazetazorska.pl, portal@gazetazorska.pl           do góry ^
Industry Web Zarządzaj plikami "cookies"