Baza firm

Ogłoszenia

Wczasy

Auto giełda

Auto salon

Kino

Konkursy
Środa, 25 kwietnia 2018 r.  Imieniny: Jarosława, Marka

Historia Biblii. Otwarcie wystawy u progu Żorskiego Tygodnia Reformacyjnego

19.05.2017
Historia Biblii. Otwarcie wystawy u progu Żorskiego Tygodnia Reformacyjnego

Or­ga­ni­za­to­ra­mi Żorskiego Ty­go­d­nia Refor­ma­cy­jn­ego, który wpi­s­uje się w obcho­dy Jubi­l­e­uszu 500. lat Refor­ma­cji oraz Roku Refor­ma­cji usta­no­w­io­n­ego przez Se­jm­ik Województwa Śląskiego, jest Pa­ra­fia Ewa­n­geli­cka i Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział Żory we współpra­cy z Mu­z­e­um Mie­j­skim i Kinem Na Starówce.

Zapraszamy na fotorelację. Zdjęcia: An­drz­ej Żabka

W in­a­ug­ura­cji Ty­go­d­nia i otwa­rciu mu­z­e­aln­ej wy­sta­wy "Hi­sto­ria Bi­bl­ii" udz­i­ał wzięli, m.?in. probo­sz­cz pa­ra­f­ii ewa­n­geli­cko-au­gsb­u­rskiej w Żorach, ks. Ba­rto­sz Cieślar i pr­ezy­d­e­nt Żor, Wal­d­e­mar Socha. Wy­kład: "Ewa­n­geli­cy na Górnym Śląsku wy­gło­sił dr hab. Jan Szt­urc.


Aby dodać komentarz musisz się zalogować!

Nie masz konta? - zarejestruj się


© 2006-2018 Fundacja Sztuka, Gazeta Żorska  |  Żory 44-240, ul. Dworcowa 7  |  e-mail: gazeta@gazetazorska.pl, portal@gazetazorska.pl           do góry ^
Industry Web Zarządzaj plikami "cookies"